اطلاعات محصول

کروز کنترل و لیمیتر پژو 206چیست وچگونه کار میکند

در مورد خودروی پژو 206 با توجه به تنوع تیپ ها و مدلها چگونگی نصب کروزکنترل متفاوت است. بعضی از مدلهای پائین این خودرو (و نیز مدل 93) دارای گاز مکانیکی (سیمی) هستند اما در خصوص کلیه مدلهای تیپ 5 و 6 و تیپ 2و3 مدلهای بعد از 86 تا 92 دارای گاز برقی هستند و سخت افزار اصلی مربوط به سیستم کروز کنترل قبلاً توسط خود شرکت پژو در ECU خودرو لحاظ گردیده است و برای راه اندازی اغلب تیپ ها فقط نیاز به نصب دسته کنترل و فعالسازی سیستم توسط دستگاه دیاگ است. برای این خودرو امکان راه اندازی لیمیتر (speed limiter) نیز وجود دارد.


براین اساس تقسیم بندی زیر را مد نظر قرار دهید:
الف) تیپ 2و3 مدلهای 86 و قبل از آن اغلب دارای گاز سیمی هستند. مجموعه کروز کنترل این خودرو مشتمل بر دسته کروز کنترل فابریک 206 ، دسته سیم ، servo motor یا عملگر ، ecu و دیگر متعلقات نصب می باشد که بسیاری از قطعات آن با کروز کنترل خانواده پارس وسمند مشترک میباشد.
ب) تیپ 2و3 مدلهای 87 ، 88و89 که دارای گاز برقی و فاقد سیستم ترمز ABS می باشند. نصب کروز کنترل روی این مدلها اغلب با مشکلاتی همراه است و توصیه می گردد که بر روی این مدلها نصب نگردد.
ج) تیپ 2و3 مدلهای بالای 89 که دارای گاز برقی و دارای سیستم ترمز ABS می باشند. بر روی این مدلها امکان نصب کروز کنترل فابریک و لیمیتر بدون هیچ مشکلی وجود دارد، اما توسط این شرکت انجام نمی گردد.
د) تیپ 5و6 مدلهای 84و 85 برای این مدلها نصب کروز کنترل مستلزم بررسی سیم کشی خودرو ، نوع ECU ، نوع نشانگرهای پشت آمپر و … است وممکن است نیاز به تعویض کامل مجموعه نشانگرها (پشت آمپر) باشد.
ه) تیپ 5و6 و 206 صندوقدار V8 و V9 و نیز 207 مدلهای 86 تا 92: بر روی این مدلها امکان نصب کروز کنترل فابریک و لیمیتر بدون هیچ مشکلی وجود دارد.
و) کلیه تیپ ها مدل 93
کلیه تیپ های خودروی 206 مدل 93 دارای گاز سیمی هستند. مجموعه کروز کنترل این خودرو مشتمل بر دسته کروز کنترل غیر فابریک یونیورسال ، دسته سیم ، servo motor یا عملگر ، ecu و دیگر متعلقات نصب می باشد که بسیاری از قطعات آن با کروز کنترل خانواده پارس وسمند مشترک میباشد. برای این مدل امکان نصب دسته کروز کنترل فابریک وجود ندارد و سرعت تنظیم شده در پشت آمپر نمایش داده نمی شود.