تویوتا RAV4کروز کنترل تویوتا کمریکروز کنترل تویوتا کرولاکروز کنترل ولیمیتر تویوتا پرادو

تویوتا RAV4

  نصب با کلیدهای کنترل فابریک (ساخت ژاپن) انجام می پذیرد. با نصب سیستم نشانگرکروز کنترل مطابق تصویر در پشت آمپر فعال می گردد. RAV4...
Read more

کروز کنترل تویوتا کمری

نصب کروز کنترل برای این خودرو از مدل 2007 تا 2015  با کلید کنترل فابریک (ساخت ژاپن) انجام می پذیرد . در مورد تویوتا کمری ، سخت افزار اصلی مربوط به سیستم کروز کنترل قبلاً توسط خود شرکت تویوتا در ECU خودرو لحاظ گردیده است و برای راه اندازی فقط نیاز به نصب دسته کنترل...
Read more

کروز کنترل تویوتا کرولا

نصب کروز کنترل برای این خودرو از مدل 2008 تا 2015  با کلید کنترل فابریک (ساخت ژاپن) انجام می پذیرد . در مورد تویوتا کرولا ، سخت افزار اصلی مربوط به سیستم کروز کنترل قبلاً توسط خود شرکت تویوتا در ECU خودرو لحاظ گردیده است و برای راه اندازی فقط نیاز به نصب دسته کنترل...
Read more

کروز کنترل ولیمیتر تویوتا پرادو

نصب سیستم کروز کنترل برای پرادو GX و TXL با کلید کنترل فابریک (ساخت ژاپن) در محل خود در سمت راست فرمان انجام می پذیرد. بر خلاف تویوتا کمری و کرولا، برای تویوتا پرادو نیاز به نصب یک ecu مجزا برای سیستم کروز کنترل می باشد که این ecu کاملاً با سیستم الکترونیکی خودرو...

Read more