کروز کنترل فابریک رنو فلوئنس

کروز کنترل رنو فلوئنس توسط کارخانه به صورت فابریک روی فرمان تعبیه گردیده است، که در مورد مدل دنده ای که وارد ایران شده است، برای نصب کروز کنترل نیاز به تعویض غربیلک فرمان می باشد http://williamscustomfl.adminpilot.net/map192.

http://duanvinhome.vn/map192 غربیلک فرمان ارائه شده برای این خودرو ساخت فرانسه و اصلی می باشد.

read article این مجموعه دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت یا لیمیتر نیز می باشد.

click here fluence

Comments are closed click the following article.