کروز کنترل سمند EF7دوگانه سوز

دستگاه کروز کنترل برای مدلی از سمند EF7 که دارای گاز برقی می باشد عرضه می گردد. این مجموعه شامل ECU کروز ، دسته سیم ، T Harness و کلیدهای کنترل سر دنده می باشد. کروز کنترل سمند EF7 دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت یا لیمیتر (speed limiter) نیز می باشد.

 

Comments are closed.