کروز کنترل هیوندا i20

Hyundai-accent-cruise-contr

http://mbadika.org/map441  

برای این خودرو کلیدهای کروز کنترل بر روی فرمان سمت راست و کلیدهای کنترل صدا سمت چپ نصب می شوند. کلید کنترل صدا ی سمت چپ مشتمل بر دکمه های کنترل بلندی صدا ، قطع صدا و تغییر mode می باشند http://corfi.zavgroup.net/?map192.

 برای راه اندازی کروز کنترل این خودرو نیاز به نصب یک ecu مجزا می باشد که این ecu کاملاً با سیستم الکترونیکی خودرو سازگار بوده و با حداقل تغییرات در سیم کشی خودرو انجام پذیرفته و کوچکترین اشکالی به وجود نمی آورد. عملکرد این سیستم بر روی هیوندای i20 نیز نظیر سایرخودروها کاملاً دقیق و خالی از اشکال بوده و دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت  (speed limiter) نیزمی باشد.  .

click the following article  

برای خودروی هیوندا i20 امکان نصب کلیدهای کنترل صدا  (بدون کروز کنترل) در سمت چپ و راست فرمان به صورت کاملاً فابریک مطابق تصویر زیر و بدون تغییرات در سیم کشی خودرو وجود دارد.

Hyundai-i20-audio-control

H

Comments are closed http://vapemarkham.ca/mapca1.