کروز کنترل جیلی

go here  

check this out نصب با کلیدهای کنترل فابریک انجام می پذیرد . کروز کنترل فابریک جیلی در سمت راست فرمان و به جای کلیدهای کنترل صدای سمت راست نصب می شود و در سمت چپ فرمان یک کلید کنترل صدای جدید که تمام آپشن های دو کلید قبلی را دارد جایگزین می گردد.

read article با نصب سیستم ، نشانگر cruise در پشت آمپر فعال می گردد.

نصب دسته کروز کنترل و راه اندازی آن برای جیلی کاملاً استاندارد بوده و هیچ گونه خطا یا اشکالی در سیستم های برقی خودرو به وجود نمی آورد this web page

learn more here  

prodfffuct

Geely6ddgeely (442)geely (2)TT

Comments are closed.