اطلاعات محصول

کروز کنترل کیا سراتو1600چیست وچگونه کار میکند

برای این خودرو کلیدهای کروز کنترل بر روی فرمان سمت راست نصب می شوند. برای راه اندازی کروز کنترل این خودرو نیاز به نصب یک ecu مجزا می باشد که این ecu کاملاً با سیستم الکترونیکی خودرو سازگار بوده و با حداقل تغییرات در سیم کشی خودرو انجام پذیرفته و کوچکترین اشکالی به وجود نمی آورد. عملکرد این سیستم بر روی سراتو نیز نظیر سایرخودروها کاملاً دقیق و خالی از اشکال بوده و دارای سیستم تکمیلی محدود کننده سرعت نیزمی باشد. ضمناً برای راه اندازی نشانگر پشت آمپر نیاز به باز شدن کامل مجموعه پشت آمپر می باشد.
در مورد خودروهائی که سمت راست فرمان آنها کلیدهای بلوتوث قرار دارد، پس از جایگزینی این کلیدها با کلیدهای کروز کنترل ، درصورت تمایل مشتری امکان نصب کلیدهای بلوتوث در قسمت پائین فرمان وجود دارد.