اطلاعات محصول

کروز کنترل تویوتا کرولاچیست وچگونه کار میکند

نصب کروز کنترل برای این خودرو از مدل 2008 تا 2015 با کلید کنترل فابریک (ساخت ژاپن) انجام می پذیرد . در مورد تویوتا کرولا ، سخت افزار اصلی مربوط به سیستم کروز کنترل قبلاً توسط خود شرکت تویوتا در ECU خودرو لحاظ گردیده است و برای راه اندازی فقط نیاز به نصب دسته کنترل و متعلقات دیگر دارد که آن متعلقات نیز به صورت اصلی و ساخت ژاپن می باشند، به همین دلیل نصب دسته کروز کنترل و راه اندازی آن برای تویوتا کرولا کاملاً استاندارد بوده و طبق نقشه ها و دستورالعمل های خود شرکت تویوتا انجام می پذیرد، بنابر این هیچ گونه خطا یا اشکالی در سیستم های برقی خودرو به وجود نمی آورد، چرا که قلب این سیستم توسط خود کارخانه قبلاً نصب گردیده است.
در مورد مدلهای 2008 تا 2012 ، با نصب سیستم ،نشانگر کروز کنترل در پشت آمپر نیز راه اندازی می گردد. بنابر این برای این مدلها ، پس از نصب سیستم به هیچ عنوان امکان تشخیص اینکه قطعات در خارج از کارخانه نصب شده اند وجود ندارد.

برای مدلهای 2013 به بالا ، باز هم سیستم کروز کنترل با همان شرایط نصب و راه اندازی می گردد ، با این تفاوت که برای این مدلها نمایشگر پشت آمپر روشن نمی گردد.