تمامی دستگاههای نصب شده توسط نمایندگی شرکت یا افراد مجاز معرفی شده از جانب شرکت دارای 18 ماه ضمانت بی قید و شرط می باشند. ضمناً شرکت تضمین می نماید که با نصب این سیستم کوچکترین ایراد و اختلالی در قسمتهای برقی و الکترونیکی خودرو وارد نمی گردد و چنانچه مشتری تا 15 روز پس از نصب دستگاه از عملکرد آن ناراضی باشد دستگاه پس گرفته شده و مبلغ دریافتی عیناً عودت می گردد.
تمامی دستگاههای ارائه شده توسط آرون کار دارای هولوگرام مخصوص شرکت می باشند و دستگاههای فاقد هولوگرام مشمول گارانتی این شرکت نمی باشند.
شرکت همچنین متضمن ارائه خدمات پس از فروش تا 5 سال پس از نصب تجهیزات می باشد.